DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 400 ZŁ
Zadzwoń do nas: +48 507 160 159

Informacje o zużytym sprzęcie

Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.
2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem:  ul. Biecka 5/6, Rzeszów 35-505
4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać mailowo na adres kontakt@aircle.eu.
5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Punkt 5 nie dotyczy działalności firmy Aircle z uwagi na powierzchnie sprzedaży poniżej 400 m2 w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .


Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=0&nr_rej=&nr_nip=&lit...

Nasze oczyszczacze (A-01,A-02,A-03,A-04) są opatrzony grafiką stanowiącą załącznik nr 2 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11.09.2015 (symbol przekreślonego kosza). W myśl tej ustawy informujemy o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego łącznie z innymi odpadkami. W/w produkty nie mogą być traktowane jako odpad domowy.
Zapewniając prawidłową utylizację przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego.
Zużyty sprzęt elektroniczny powinien zostać przekazany podmiotowi zajmującemu się zbieraniem urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Lista podmiotów zajmujących się w/w działalnością znajduję się na stronie GIOŚ  (www.gios.gov.pl/pl/rejestry).

Informacja o odpadach opakowaniowych 

Odpady opakowaniowe należy zbierać z podziałem na poszczególne ich rodzaje. Opakowania (kartony) powinny być puste i zgniecione w celu zmniejszenia ich objętości.  
Oddawanie odpadów opakowaniowych możliwe jest: 
- na terenie gminy w punktach selektywnej zbiórki (ogólnodostępne pojemniki) 
- w punktach PSZOK. Informacje o lokalizacji punktów PSZOK oraz o godzinach ich otwarcia są umieszczone na stronie internetowej danego urzędu gminy.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów